Predaj spoločnosti alebo jej likvidácia

Z viacerých dôvodov podnikateľ dospeje k rozhodnutiu, v ktorom sa chce zbaviť svojej firmy. Akýmkoľvek spôsobom, hoci najradšej by vybral ten spôsob, ktorý by bol pre neho najlepší. Najrýchlejší a najvhodnejší. A tým býva predaj firmy inému záujemcovi. Ale nie vždy je toto reálne riešenie, respektíve nie každá spoločnosť sa dá predať, vtedy zvyčajne nastupuje na rad druhá možnosť, likvidácia spoločnosti, teda komplexný proces, ktorý spoločnosť detailne „zlikviduje“ a tým pádom sa skončia pre podnikateľa všetky záväzky, čo sa s ňou doteraz spájali. A to je určite oceniteľný výsledok v prípade, ak tento vlastník nechce s daným projektom pokračovať, ak mu viac, než vášeň a zisky, tento projekt prináša len zbytočnú časovú a finančnú záťaž.

Finančná a časová záťaž sú všeobecne tie hlavné dôvody, kvôli ktorým sa rozhodne podnikateľ svoju existujúcu firmu predať alebo v opačnom prípade zlikvidovať.

biznismen, podnikateľ

Ale povedané stručne, ak existuje reálna šanca, že sa firma dokáže predať, je to ten najvhodnejší proces, ako sa jej zbaviť. Pretože je časovo a vlastne aj finančne najmenej náročný. Obchodný podiel sa predá na nového majiteľa a na túto skutočnosť sa podá návrh na zmenu v obchodnom registri za nízky poplatok- okolo 60 eur. Ak existuje záujemca o takúto firmu, tak celý proces predaja sa zvyčajne vybaví do 14 dní (do 2 týždňov).

Prebehne prevod obchodného podielu na inú osobu a táto zmena sa zapíše do OR.

podnikatelia, siluety

Na takýto zápis o akejkoľvek zmene týkajúcej sa danej spoločnosti sa najskôr podá návrh.

V niektorých prípadoch ale predaj spoločnosti nemusí byť možný. A dôvodom nemusí byť len fakt, že má záväzky, pohľadávky a históriu, ktorá je pre potenciálnych záujemcov neatraktívna. Dôvod môže byť aj iný a to ten, že právne dokumenty tej ktorej firmy v niektorých prípadoch je predaj nepovoľujú.