Nevyhnutnosť energetického certifikátu

Energetický certifikát je presne ten dokument, ktorý poskytuje informácie o predpokladanej spotrebe vody, elektriny, plynu v domácnosti. Zohľadňuje sa rozloha bytu alebo domu, počet obývajúcich a množstvo ďalších parametrov a faktorov. Z tohto dôvodu je potrebné pracovníkom, ktorí sa venujú zhotovovaniu energetických certifikátov, dodať všetky potrebné materiály, či už ide o protokoly, projekty či iné dokumenty.

Po dodaní potrebných podkladov vám v stanovenej dobe zhotovíme energetický certifikát, ktorý vám dodáme aj v elektronickej podobe. Energetický certifikát nabáda mnohé domácnosti, aby predpokladanú spotrebu ešte o čosi znížili ekologickým spôsobom života, čo sa vo finále odzrkadlí na samotných účtoch.

nevyhnutnosť energetického certifikátu pre nové byty

Šetrný spôsob života k životnému prostrediu, kedy sa snažíme využívať prírodné zdroje. Využitie solárnych panelov, alebo preferovanie vykurovania priestorov drevom z centrálneho kozuba, či vymýšľanie, objavovanie a zavádzanie do praxe iné alternatívne spôsoby, vedie k zlepšeniu životného štýlu v smerovaní na prepojenie s prírodou.

Energetický certifikát si môžete objednať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Energetický certifikát je nevyhnutný aj pri rekonštrukciu domu či bytu, ktorá sa vzťahuje k presahu určitej čiastky. Energetický certifikát je dodaný na niekoľko rokov, spravidla na desať rokov, pokiaľ v danom období nedôjde k väčšej rekonštrukcii priestorov, ako je napríklad výmena okien, dverí, podlahy a podobne.

potreba energetického certifikátu pri predaji nehnuteľnosti

V prípade predaja nehnuteľnosti sa môže kupujúci do značnej miery rozhodovať a byť ovplyvnený aj spotrebou energií, ktoré sú uvedené v energetickom certifikáte. Energetický certifikát je vzhľadom na legislatívu potrebný takmer pre každú budovu, kde dochádza k spotrebe energie. Či už ide o školy, nemocnie, reštaurácie, administratívne budovy, supermarkety alebo domácnosti, všade tam je tento dokument potrebný.

V prípade, že disponuje novostavbou, ktorú potrebujete skolaudovať, energetický certifikát vám v tomto smere môže do značnej miery pomôcť. Neváhajte nás osloviť a budete spokojní.