Kotly na drevo a v čom robia ich majitelia chybu

Stretli ste sa už niekedy s problémom, o ktorom si v danom momente myslíte, že je ten najväčší vo vašom živote a jeho riešenie vás bude stáť veľa času a námahy? Ak áno, tak určite viete aj to, že množstvo týchto problémov reálne vôbec takých hrozných nie je a v zásade majú veľmi jednoduché riešenia. Takouto sférou sú aj kotly na drevo. Počúvať na marketingovú vetu, aby si ste kúpu kotlov na drevo riešili u danej firmy a všetko bude bezproblémové sa nemusí vždy vyplatiť. Samozrejme kvalita kotla je veľmi dôležitá, zďaleka však nie je všetkým. Rozoberme si teda niektoré z najčastejších chýb pri ich prevádzke.
dřevo na topení

Kotly na drevo a niekoľko užitočných rád

Čo robiť ak sú kotly na drevo prevádzkové na príliš nízkej teplote? Rozhodne je potrebné dodržiavať teplotu odporúčanú zo strany výrobcu. U bežných kotlov je to v rozpätí 65°- 80°C a pri splyňovacích 75° – 90°C. Riešením môže byť inštalácia akumulačnej nádrže do celého systému, ktorá umožní čerpať požadovanú teplotu. Ďalším problémom pri kotloch na drevo môže byť nedostatok vzduchu na spaľovanie. V takomto prípade je samozrejme potrebné zabezpečiť dostatočný prísun vzduchu do kotolne. Táto chyba sa pri projekcii dnešných nízkoenergetických a pasívnych domoch vyskytuje pomerne často. Dbajte preto na dostatočný prísun externého vzduchu, napríklad prostredníctvom potrubia, vetracej šachty alebo komína.
stará kotelna
Myslite tiež na samotné palivo a do kotlov na drevo by sme mali dávať len také, ktoré má maximálnu prípustnú vlhkosť. U bežných kotlov je to maximálne 20 –25 %, u splyňovacích následne najviac 10 – 20%. Spaľovať čerstvé drevo je neekologické a neekonomické zároveň. Ničíte si tak celé zariadenie a takéto drevo nám nedá požadovanú výhrevnosť. Ďalšou chybou je nesprávne prikladanie. Aj v tomto ohľade je potrebné dodržiavať pokyny a rady výrobcu. Častokrát majitelia kotla priložia drevo, nechajú celý násypný otvor vyhorieť a až následne opäť priložia. Stáva sa tak, že sa plameň takto takzvane udusí, pričom kým sa opätovne rozhorí, vzniká veľké množstvo špinavého dymu. Ten následne kotol zanesie. Výrobca na všetky najčastejšie chyby zvyčajne myslí dopredu, a tak ich uvádza v rámci návodu na používanie.

Ďalšie zaujímavé informácie ohľadne rôznych vykurovacích systémov nájdete na internetovej stránke http://vykurovanie24.sk/.