Weby škôl

Aké informácie my rodičia teda hľadáme s deťmi na školských weboch ? Je zopár základných vecí, ktoré sa tam chceme dozvedieť :

bloky

 • Sídlo a adresa školy
 • Zriaďovateľ školy
 • Vybavenosť školy
 • Podmienky prijatia na štúdium pre daný školský rok
 • Úspechy študentov počas štúdia aj po ukončení štúdia
 • Hodnotenia študentov, ktorí školu absolvovali a uplatnili sa v praxi
 • Počet prijatých žiakov na štúdium ďalšie- vysokoškolské
 • Zoznam vyučujúcich a zoznam jednotlivých predmetov, ktoré vyučujú
 • Vedenie školy a rada rodičov a študentov
 • Život školy denne aktualizovaný
 • Rozvrhy hodín
 • Možnosť stravovania v škole
 • Možnosť ubytovania sa na internáte
 • Prázdninové aktivity škôl
 • Termíny dňa otvorených dverí

V prípade škôl vysokých ešte

 • Presné študijné odbory a možnosti uplatnenia  sa v praxi po ich ukončení
 • S akými školami škola spolupracuje v zahraničí
 • Kde a v akých odboroch môže počas štúdia praxovať študent, alebo brigádovať
 • Aké sú štipendiá a granty
 • Koľko profesorov a docentov prednáša na danej škole a ako ich anonymne hodnotia ich študenti . Aký je ich priemerný vek ? Či to nie sú dedkovia, ktorí len zo zotrvačnosti a kvôli asi platu ostávajú na školách a dotvárajú mylný obraz o úrovni.
 • Recenzie študentov na školu- necenzúrované, presné

geometrie
Iste sa rodič, ani žiak nerozhoduje pre výbere tej ktorej školy na základe internetovej stránky. Ale stránke môže veľa napovedať. Môže vzbudiť záujem o dané štúdium  a môže viesť až k návšteve žiaka aj rodiča do priestorov školy, kde sa najlepšie dozvedia, aká atmosféra tam panuje, aké je jej skutočné vybavenie a prestíž.
Nezmení profil študenta, ale v rámci niekoľkých rovnocenných na prvý pohľad  škôl, uprednostní niektorú školu pred inou. Dajte si preto záležať na tom, ako vaše stránky vyzerajú- aj to je dôležité v súťažení o každého jedného žiaka. Škôl je neúrekom- Žiakov je málo a môžu si teda vyberať.