Odmietnutie financovania divadelného predstavenia

•         Nie je to tak dávno, vravíme o období posledné roku či dvoch, kedy sme sa mohli dopočuť určitú informáciu, ako „barbarsky“ sa prestali financovať určité divadelné predstavenia. Skôr sme sa dopočuli o tom negatíve, ako Slovensko odmieta kultúru a umenie, no lenže aj tu má minca dve strany.

divadlo

Samozrejme, kultúru a umenie pokladám za veľmi dôležité, človek pri nich precitne, pobavia ho, oddýchne si pri nich, zamyslí sa, skrátka starať sa aj o túto formu života je dôležité. Dôležité je však myslieť aj na morálny dopad tohto umenia a na druhej strane i výšku penazí, ktorá sa do týchto aktivít financuje. Kto si rád prečíta názory z obidvoch strán, nie len z tej „bezpochyby správnej“, možno pochopí, že nie sme až takí „barbari.“ Tento krok, kedy sa teda odmietli financovať určité predstavania, nás mohol rozdeliť na dve názorovo odlišné skupiny.

Prvú skupinu tvoria tvorcovia a propagátori predstavenia i divadelní herci, potom ľudia, ktorí sú tolerantní ku každej tvorbe umenia a ku každému prejavu, aj tomu morálne škodlivému a potom ľudia, ktorí sa dočítali len o tej prvej, skrátenej verzii, v ktorej sa vraví, že Slovensko odmietlo umenie.

K druhej skupine sa radia ľudia, ktorí nie sú až tak tolerantí úplne ku každému umeniu a prejavu, či ľudia, ktorých štve ak vidia, že sa vyhadzujú vysoké čiasky financií, akokeby von oknom, pričom vieme, že peňazí máme málo a mnohé služby, i tie sociálne, sa kvôli tomu nemôžu /alebo nechcú/ financovať. K tejto druhej skupine sa zrejme zaradím i ja. Nechápte ma však zle, ja si umenie vážim. Ale pozrime sa na to racionálne.

euro

Na „kultúrnu“ podporu divadelného predstavenia mala ísť čiastka až 20 000 Euro. Vravíme o tom, že by sa v podstate investovala takáto vysoká čiastka na predstavenie, ktoré sa považuje za „alternatívne.“ Ja viem, umenie je niekedy umením, aj pokiaľ je bizarné, no ale ľudia uznajte, že financovať čiastkou 20 000 Euro predstavenie, v ktorom sa hodinu či dve pozeráte na polonahých chlapov, ako sa pri tanci chytajú za zadky a pôsobia nemorálne na trištvrtinu ľudí, to je ozaj plýtvanie. Dokonca mi je aj ľúto, že takúto plytkosť označujeme za kultúru. Takáto kultúra nás má reprezentovať? Projekt sa nepodporil už i len z tohto morálneho hľadiska, že pod pojmom kultúra si napríklad aj ja predstavujem niečo úplne iné a nechcem, aby sa tento pojem zamieňal s neslušnými tancami a plytkosťou.