Franchising ako jedna z foriem podnikania


Jednou z možností finančnej aktivity je franchising. Zjednodušene povedané – systém, v ktorom jedna strana poskytne druhej právo využiť produkty svojho duševného alebo priemyselného vlastníctva na podnikateľské účely.
Príkladov takéhoto fungovania máme na Slovensku veľa. Medzi najznámejšie patria McDonald’s, SUBWAY, Pizza Mizza, Adidas, RE/MAX,  COOP Jednota, Dallmayr Kaffee, Invia, KFC, TERNO, EXIsport, Bepon, Fornetti, Yves Rocher, Reserved atď. Zoznam by bol dlhý a pre niekoho niektoré mená možno aj prekvapivé.

obchod

Na prvý pohľad to vyzerá ako veľmi jednoduchý biznis, pretože odpadá budovanie novej značky. Pracuje so značkou, ktorá je už známa. Tým pádom hrozí aj o niečo menšie riziko podnikania. Ďalšou výhodou je marketing,  ktorý existuje aj nezávisle od vás, takže ide o nižšie výdavky na marketing a reklamu.  

Na druhý pohľad má franchising aj svoje negatíva. Napríklad absolútne podriadenie poskytovateľovi licencie v mnohých oblastiach: konceptu, smerniciam, postupom, výrobe, reklame. Ak by ste mali ten najlepší nápad, postup, reklamu, nemôžete ich použiť, pretože ste zmluvne zaviazaný dodržiavať  jednotné pravidlá pre celý franchisingový reťazec. Takže fantázii sa tu kladú medze.
Ďalšou nevýhodou, ale aj logickou samozrejmosťou, je platenie poplatkov. Ide o vstupný poplatok, priebežné poplatky a aj ďalšie poplatky. Pri vstupnom platíte za možnosť využívania know-how a za náklady, ktoré vznikajú poskytovateľovi v súvislosti s vami. Priebežne potom platíte percentá z obratu. Sú rozdielne pri jednotlivých poskytovateľoch, oblastiach, podmienkach na danom území atď.

podnikatelé

Ďalšími poplatkami sú rôzne spoločné náklady na reklamu, licenčné poplatky a pod.
Aj poskytovateľovi vznikajú okrem výhod aj nevýhody. K výhodám patrí úspora nákladov na rozbeh novej prevádzky, prienik vlastných produktov do nového prostredia bez nutnosti detajlne ho poznať, žiadna zodpovednosť za prevádzku, v podstate pasívne príjmy.
K nevýhodám patrí určite riziko úniku informácií know-how, potreba dohľadu, potencionálne riziko vzniku konkurencie vďaka zaučeniu do konkrétnej problematiky.