V zime sa vám náklady na zateplenie domu vrátia

Na prípravu domu na zimnú sezónu treba myslieť v predstihu a pripraviť sa na to, že zatepľovanie si vyžaduje určitý čas a tiež musia byť splnené podmienky na to, aby sa s izoláciou či lepidlom dalo pracovať. V súčasnosti sa zatepľujú nielen rodinné domy, ale aj bytové, administratíva či iné komerčné budovy, aby sa zabránilo úniku tepla a nestúpali náklady na vykurovanie.

trvdený polystyré

Izolačné dosky tvrdeného polystyrénu

Pre bežného človeka je však podstatné, aby bol vhodne zateplený jeho dom, ktorý tým získa určité výhody. Podstatne sa zvýši komfort bývania, znížia sa náklady na vykurovanie, tepelné úniky budú eliminované a v dome bude aj zdravšie prostredie. To, akým materiálom treba dom zatepliť, ukáže tepelno-technický výpočet, určí aj hrúbku, typ izolácie, systém zateplenia a tiež povrchovú úpravu. Štát sa snaží pomôcť ľuďom finančnými dotáciami, aby túto záťaž zvládli, takže v konečnom dôsledku bude výsledná cena prijateľná.

Stavbu treba pred začatím prác pripraviť, opraviť zatekajúcu strechu, fasádu, a tiež všetky nedostatky, aby nemokli obvodové steny a podobne. Obytné podkrovie tiež zatepľujeme, izoláciu ukladáme medzi krokvy, pod nich a nad nich a zabudnúť by sme nemali na tepelné izolácie parozábranu. Na fasádu sa najčastejšie používajú dosky z minerálnej vlny, pretože sa s nimi ľahko manipuluje a sú dostupné.

dom hlinikové okná

Veľké okná majú na svedomí únik tepla

Zvýšenú pozornosť treba venovať základom, pri ich zatepľovaní treba byť dôsledný, pretože sú v styku so zemou, takže je nutné suterén zaizolovať proti vlhkosti zároveň s tepelnou izoláciou aj napriek tomu, že nebude obývaný. Miestnosti nad ním sú určené na bývanie, takže ak sa suterén nevykuruje, treba podlahy horných miestností zatepliť izoláciou aspoň v hrúbke 150mm. Na stropy sa odporúča minerálna vata. Nad vykurovaným suterénom stačí 50mm tepelnej izolácie v podlahách. Okrem spomínaných druhov izolácie sa používajú aj PIR dosky, grafitový polystyrén, sklená vlna či extrudovaný polystyrén XPS. Pred začatím prác však treba zistiť hodnoty tepelného odporu, normové hodnoty či odporúčané minimálne hodnoty a všetky detaily ošetriť.