Požiarne systémy sú dôležitou súčasťou každej budovy a objektu a ich výber má byť zodpovedný, kvalifikovaný, samozrejme vždy s prihliadnutím na pomer ceny a kvality za ponúkanú službu.  Prísne legislatívne nariadenia presne definujú, aké protipožiarne prvky a systémy má budova obsahovať, sú veľmi dôležité pre ochranu zdravia a majetku.

fire-escape-2882654_640

Kvalitná ponuka protipožiarnych systémov aj vrátane protipožiarnych dverí protipožiarne dvere cenník Vám určite pomôže s realizáciou protipožiarnych opatrení v objektoch.

Ponúka široké možnosti riešenia protipožiarnych dverí so špeciálnymi ohňu vzdornými vložkami, širokými možnosťami konštrukčných úprav v primeranej cene, ktorá sa odvíja od stupňa ochrany protipožiarnych dverí.

Medzi najobľúbenejšie patria realizácie požiarnych systémov ALUPROF so stupňom ochrany triedy E130, ktoré sú moderné a spoľahlivé. Ponúkané dvere sú s dymotesnou úpravou, čo je veľkou výhodou pre komplexné riešenie protipožiarnych opatrení. Konštrukcia ponúkaného systému je ekonomické, realizácia nevyžaduje výnimočné priestory, hĺbka a šírka konštrukcie je štandardná a profilácia je subtílna. Vodotesnosť dverí má hodnotu 3A a priepustnosť vzduchu je 2 triedy.

V ponuke nájdete aj veľmi kvalitnú protipožiarnu konštrukciu s 3 hliníkovými profilmi a prerušeným tepelným mostom, ktorá je vhodná pre protipožiarne dvere s odolnosťou E115-190 s dymotesnou úpravou.

firefighter-756826_640

Všetky ponúkané protipožiarne riešenia sú certifikované, ich systém je patentovaný a akreditovaný známymi skúšobnými pracoviskami, ktoré preverili ich kvalitu a funkčnosť.

Oheň je zradný element, človeku pomáha ale aj škodí a v prípade požiaru je neskoro uvažovať nad zanedbanou prevenciou. Prvotná investícia do protipožiarnych dverí je vždy rozumná a je nevyhnutná aj z hľadiska protipožiarnej ochrany.

Ochrana zdravia a majetku sú priority, na ktorých každému záleží.